164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Защита на личните данни

Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми посетители в 164. ГПИЕ "Мигел де Сервантес",

 

В 164. ГПИЕ „М. де Сервантес“ са въведени и действат Вътрешни правила за набиране, обработка и съхраняване на лични данни, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

164 ГПИЕ „М. де Сервантес“ е администратор на лични данни, регистриран в КЗЛД.

В изпълнение на дейностите си и поддържане на изискуемата актуална информация в платформите на Министерството на образованието и науката и съгласно действащата нормативна уредба в образованието, гимназията  поддържа регистри на лични данни, като данните се набират устно, на хартиен носител или по електронен път.

В Правилата са разписани защитата, достъпа, условията за предоставяне на данните на трети лица както и задълженията на лицата от гимназията, отговарящи за воденето и съхраняването на данните в регистрите.

Контролът се осъществява от администратора, както и от оправомощено от него лице, за всеки отделен регистър.

Вътрешни правила за набиране, обработка и съхранение на лични данни в 164 ГПИЕ "М. де Сервантес".

Приложение 1. Приложение 2. Приложение 3