Работно време и пропускателен режим

Дневен режим

I смяна

Блок 1 Междучасие Блок 2 Междучасие Блок 3 Междучасие Блок 0
7.30 - 8.10 20 мин. 9.15 - 9.55 10 мин. 10.50 - 11.30 10 мин. 12.25 - 13.05
8.15 - 8.55 10.00  -10.40 11.35 - 12.15 13.10 - 13.50

 

II смяна

Блок 0 Междучасие Блок 1 Междучасие Блок 2 Междучасие Блок 3
12.25 - 13.05 10 мин. 14.00 - 14.40 20 мин. 15.45 - 16.25 10 мин. 17.20 - 18.00
13.10 - 13.50 14.45 - 15.25 16.30 - 17.10 18.05 - 18.45

 

Пропускателен режим

За сигурността на учениците и учителите в Гимназията се грижи охранителна агенция "Юсис". Осигурена е 16 - часова жива охрана и 8-часова охрана със СОТ, наблюдение с видеокамери и електронни датчици.

С цел подобряване на сигурността е въведена електронна система за контрол на достъпа, чрез която учениците, учителите и служителите влизат в сградата след като се регистрират в системата.

Външните лица се допускат в рамките на работното време на администрацията и ръководството при уговорена среща, като данните им се записват от охранителите.

Влизането на външни лица става с посетителски чип, получен от охранителя!

Лица без чип и регистриране не се допускат!

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

След регистрация в Електронния портал schoolsafety.online, всеки родител може да получава информация от системата за присъствието на детето му в сградата и др.

 

Работно време на ръководството I срок 2018/2019 година

  Директор
Йончева
Заместник-директор учебна дейност
Самуркова
Заместник-директор административна дейност
Лозанов
Понеделник 10.30 - 19.00 7.15 - 15.45 8.30 - 17.00
Вторник

7.15 - 15.45  - нечетни седмици

10.30 - 19.00 - четни седмици

10.30 - 19.00 - четни седмици

7.15 - 15.45 - нечетни седмици

8.30 - 17.00
Сряда 10.30 - 19.00 7.15 - 15.45 8.30 - 17.00
Четвъртък 7.15 - 15.45 10.30 - 19.00 8.30 - 17.00
Петък 7.15 - 15.45 10.30 - 19.00 8.30 - 17.00

Обедна почивка: 13.00 - 13.30ч.

 

Работно време на канцеларията: 8.30 - 17.00 ч.

Работно време на библиотеката: 11.30 - 17.30 ч.