Училищно настоятелство

Уважаеми родители, уважаеми преподаватели, скъпи деца,
Съветът на настоятелите при Училищното настоятелство поднася своите извинения за забавената доставка на някои от учебниците, включени в списъка, публикуван на сайта на гимназията и поръчани от вас. 
Сумите, събрани за недоставените учебници по физика и биология за 9-ти клас по старата програма ще бъдат възстановени в пълен размер в най-кратки срокове. 
Моля, не се колебайте ако имате въпроси да се обръщате към нас на посочения в сайта имейл адрес на Училищното настоятелство!
 
Председател на СН,
Десислава Белева

 

Училищното настоятелство  при 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на целите, залегнали в устава му.

Всяка година УН организира закупуването и раздаването на учебниците на учениците, подпомага финансово много от извънкласните дейности, сътрудничи на ръководството на училището за осъществяване на различни проекти, осигурява квартирата на учителя от Испания.

Стремим се да възстановим стародавната българска традиция, която в нашата история е била от особено голямо значение за укрепването и възраждането на родната култура и образование. Ние, родителите, считаме, че трябва да поемем нашата отговорност и роля и да допринесем за успеха и щастието на нашите деца.

Нека да направим живота и обучението на нашите деца по-приятни и полезни. Нека да си поставим това за цел и да я посветим на тях като наша награда за положените усилия и труд, за да бъдат достойни ученици в това елитно училище! 

 

ДОКУМЕНТИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Протокол от Общо събрание, проведено на 15.02.2018. година

 

За дарители:

Сметка на Училищното настоятелство:

Училищно настоятелство при 164. ГПИЕ "М. де Сервантес"

Уни Кредит Булбанк АД

IBAN: BG89UNCR96601080795000; BIC: UNCRBGSF