164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Обществен съвет

Общественият съвет осъществява работата си съгласно Правилник за дейността на обществените съвети, утвърден от МОН. В правилника са записани правомощията и задължения на Съвета, както и информация за организацията на работата му.

 

***********************************

На 17.12.2019 година се проведе събрание на представителите на родителите по класове, на което беше избран Общественият съвет.

Заповед на директора на 164 ГПИЕ за утвърждаване на състава на Обществения съвет при 164. ГПИЕ "М. де Сервантес"

***********************************

25.11.2019 г.     Процедура по избор на нови членове на Обществения съвет

Уважаеми родители,

Предстои избор на нов Обществен съвет в Гимназията

Изборът е на два етапа:

1 етап: Номиниране на един родител представител от клас за участие в избора.

Ще се проведе на срещи на родителите по класове на 11 декември 2019г. от 18.45 ч. (за 8. и 9. клас) и на 12 декември 2019г. от 18.45 (за 10.-12. клас)

Присъствието Ви на срещата, предвид отговорностите на Съвета, е задължително.

2. етап: Избор на 5 членове от номинираните, както и на  резервни членове.
Изборът на членове от номинираните родители  е на 17 декември 2019г.

 

***********************************

9.12. 2016 г.       Заповед за създаване на Обществения съвет към 164. ГПИЕ "М. де Сервантес".