164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Обществен съвет

Общественият съвет осъществява работата си съгласно Правилник за дейността на обществените съвети, утвърден от МОН. В правилника са записани правомощията и задължения на Съвета, както и информация за организацията на работата му.

 

17.11.2022 г.     Процедура по избор на нови членове на Обществения съвет

Уважаеми родители,

Предстои избор на нов Обществен съвет в Гимназията

Изборът е на два етапа:

1 етап: Номиниране на един родител представител от клас за участие в избора.

Ще се проведе на срещи на родителите по класове на 5 декември 2022г. от 18.30 ч. (за 8. клас) и на 7 декември 2022г. от 18.30 часа (за 9.-12. клас)

Присъствието Ви на срещата, предвид отговорностите на Съвета, е задължително.

2. етап: Избор на 5 членове от номинираните, както и на  резервни членове.
Изборът на членове от номинираните родители  е на 15 декември 2022г.

***********************************

17.12.2019 година

Заповед на директора на 164 ГПИЕ за утвърждаване на състава на Обществения съвет при 164. ГПИЕ "М. де Сервантес"

 

***********************************

9.12. 2016 г.       Заповед за създаване на Обществения съвет към 164. ГПИЕ "М. де Сервантес".