Олимпиади и състезания

Уважаеми ученици,

Информираме Ви, че,

Съгласно I.10 от Приложение 1 - Правилата за организиране на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018-19 година - заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-2686/20.09.2018 г.

       "10. За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16
        години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност
        за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:
        1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
        2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
       11. При липса на изрично подадено съгласие по т. 10.1, горепосочените данни и резултати от олимпиадата да бъдат публично обявявани с идентификационен код.
       12. Ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, има право да оттегли дадените съгласия за оповестяване на резултати и на лични данни или снимки/видео чрез писмено заявление до администратора на лични данни."

 ОБРАЗEЦ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ

Олимпиада

дата, нач. час

МЯСТО

Български език и литература

3.02.2019,   9.00 ч.

8. клас - 93 СУ "Ал. Теодоров-Балан"

9. и 10. клас - 138 СУЗИЕ "Проф. В. златарски"

11. и 12. клас - 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов"

Математика

2.02.2019 г.,   9.00 ч.

СМГ

Физика и астрономия

5.02.2019 г.    9.00 ч.

31 СУЧЕМ "Ив. Вазов"

Английски език

9.02.2019, 9.00 ч.

II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата“ № 26 - за учениците от IX клас.

СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.

Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас

Философия

9.02.2019, 9.00 ч.

65 аудитория СУ "Св. Кл. Охридски"

Математ. лингвистика

15.02.2019 г., 14.00 ч.

1 АЕГ

Химия и ООС

10.02.2019 г.   9.00 ч.

39 СУ "Петър Динеков"

Испански език

16.02.2019 г.,    9.00 ч.

157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"

Информатика

16.02.2019 г.,    9.00 ч.

СМГ

История и цивилизация

16.02.2019 г., 9.00 ч.

164. ГПИЕ - XII клас

23 СУ "Фр. Жолио Кюри" - за учениците от IX до XI клас

География

23.02.2019 г.,   9.00 ч.

 

Биология и ЗО

24.02.2019 г.   9.00 ч.

 

 

Забел.

1. Възможни са промени в графика в зависимост от постъпващата информация от РУО София-град.

2. МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПРЕДСТОИ ДА СЕ ДОПЪЛВА.

2. Регламентите на олимпиадите са на разположение на учениците в сайта на МОН на адрес: https://www.mon.bg/bg/80