164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Олимпиади и състезания

Уважаеми ученици,

Информираме Ви, че съгласно Правилата за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от министъра на образованието и науката със заповед РД 09-2784/ 29.10.2019 г., във връзка със защитата на личните данни се изпълняват т. 11 и 12, а именно:

  1. За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка олимпиада, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

11.1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

11.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

  1. При липса на изрично изразено съгласие:

12.1. по т. 11.1. – резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;

12.2. по т. 11.2. – се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия материал.

 ОБРАЗEЦ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

В същата връзка, по ваше желание, имате право и на отказ на първоначално даденото съгласие за публикуване и  изтриване на публикуваното според т.73 от Правилата, а именно:

73. Правото на изтриване на публикувани лични данни, за които първоначално е декларирано съгласие по т. 11, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родител/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до директора на училището, пред когото съгласието е декларирано.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Олимпиада

дата, нач. час

МЯСТО

Математика

13.02.2021, 9.00 ч.

8-12 КЛАС - СМГ

Математ. лингвистика

12.02.2021 г., 14.00 ч.

Първа АЕГ

География и икономика

27.02.2021, 9.00 ч.

– 12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван
Асен 2“ № 72 – за учениците от
шеста състезателна група (11-12. клас);

– 21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” №
12 – за учениците от четвърта
състезателна група (8-9. клас) и пета състезателна група (10. клас).

История и цивилизация

28.02.2021, 9.00 ч.

9 и 11. клас – 7. СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28;

10 клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13.

12 клас – 33 ЕГ „Света София”, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20 (в сградата на 45 ОУ).

Испански език

14.02.2021 г., 9.00 ч.

90 СУ "Ген Хосе де Сан Мартин"

Английски език

7.02.2021 г., 14.00 ч.

9 кл. - СПГЕ "Дж. Атанасов"

10 кл. - 2 АЕГ

11 и 12 кл. - 1 АЕГ

Италиански език 

14.02.2021 г., 9.00 ч.

36 СУ

Български език

7.03.2021 г., 9.00 ч.

 

Астрономия

14.02.2021 г., 14.00 ч.

10 СУ "Т. Траянов"

Философия

7.02.2021 г., 9.00 ч.

31 СУ

Учениците следва да са поне половин час преди началото на олимпиадата и да представят лична карта или лична ученическа карта.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Актуализиран, въз основа на заповед на министърана образованието и науката № РД09-3519/02.12.2020 г. и писмо на РУО София-град изх. номер РУО1-34529/4.12.2020 г. с определени нови крайни срокове за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите през 2020/2021 г.

Олимпиада

дата, нач. час

МЯСТО

Математика

16.01.2021, 9.00 ч.

164 ГПИЕ

Математ. лингвистика

8.01.2021 г., 14.00 ч.

Първа АЕГ

География и икономика

6.02.2021, 9.00 ч.

164 ГПИЕ

История и цивилизация

6.02.2021, 11.30 ч.

164 ГПИЕ

Испански език

23.01.2021 г., 9.00 ч.

164 ГПИЕ

Английски език

14.01.2021 г., 8.30 ч.

164 ГПИЕ

Италиански език 

17.01.2021 г., 9.00 ч.

164 ГПИЕ

Български език

13.02.2021 г., 9.00 ч.

164 ГПИЕ

Физика

27.01.2021 г. (сряда), 8.30 ч.

164 ГПИЕ

Химия и ООС

13.01.2021 г. (сряда), 8.30 ч.

164 ГПИЕ

Биология и ЗО

20.01.2021 г. (сряда), 8.30 ч.

164 ГПИЕ

Астрономия

до 31.01.2021 г.

самост. разраб. на въпроси

Философия

до 22.01.2021 г.

самост. разраб. на въпроси

 

Регламентите на олимпиадите за 2020/21 учебна година са публикувани на сайта на МОН  https://www.mon.bg/bg/80