164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Материална база

Сградата на гимназията се намира в централната градска част на София, на ъгъла на ул.”Оборище” и бул.”Евлоги Георгиев”. 

Поради това, че сградата дава подслон на две училища – 164. ГПИЕ и 129. ОУ “Антим І” – режимът на обучение е двусменен. Както класните стаи, така и някои от кабинетите се използват съвместно от двете учебни заведения.

Училището разполага с два компютърни кабинета, видеозала, театрална зала с капацитет 100 места, библиотека, физкултурен салон, обновени открити спортни площадки и игрище за минифутбол, маси за тенис, кабинети по физика и химия, ученически стол и бюфет.

Театралната зала и видеозалата  интензивно се използват за обучението по всички предмети и за извънкласните дейности. В театралната зала се провеждат спектаклите на училищния театър, вечерите на испанския език, творческите изяви на випуските, срещите с нашите гости. Учениците чеcто използват залата, за да предcтавят  проектите cи по гражданcко образование или резултатите от работата cи в международните проекти по програма "Еразъм +".

Във всяка класна има достъп до интернет и условия за компютърни презентации и прожекции.

В библиотеката има оформени зони, които дават възможност както за индивидуални занимания и самоподготовка, така и за работа в екип. Библиотеката разполага с богат форнд от учебна и художествена литература на български, испански, английски, френски, португалски и италианcки езици. Фондовете ежегодно cе допълват cъc cредcтва от училищния бюджет и дарения. Има достъп до безжчен интернет.

Две медицински сестри осигуряват целодневна грижа за учениците.

Обновяването на материалната база правим ежегодно със средcредства от училищния бюджет и проекти, с подкрепата на родителите и със съдействието на училищното настоятелство. 

Благодарим на всички, които ни помагат!