164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Групова застраховка

Уважаеми родители,

В началото на учебната, по инициатива на родители на ученици от нашето училище, предлагаме застраховка на учениците от гимназията.

Застраховането е доброволно.

Информация за учебната 2019/20 година с конкретни условия и срокове е изпратена като съобщение в електронния дневник! / 25.09.2019

При настъпило затрахователно събитие копие от застраховката можете да получите от директора на гимназията.