График за консултации

Предстои публикуване на графика за консултации с учителите  за I срок на 2018/19 учебна година