Ученически съвет

Предстои публикуване на програмата за дейностите на Ученическия съвет към 164. ГПИЕ  "Мигел де Сервантес" за 2018/2019 учебна година.