164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Седмично разписание

ЧЕТЕН ВАРИАНТ

НЕЧЕТЕН ВАРИАНТ

ДНЕВЕН РЕЖИМ - с отместване на междучасията 

 

I смяна

II смяна

 

8. клас

междуч.

9. клас

междуч.

10. клас

междуч.

11. клас

междуч.

12. клас

междуч.

4./0

блок

12.25

13.50

 

12.30 13.50

 

 

12.30  13.50

 

12.20 

13.40

 

12.40

14.00

 

 

 

13.05

13.10

 

13.50 14.15

 

13.50

14.10

 

13.40

14.10

 

14.00

14.30

1. блок

7.40

9.00

 

14.15

15.50

 

14.10

15.50

 

14.10

15.30

 

14.30

15.50

 

 

 

 

 

 

14.40

14.55

 

15.05

15.25

 

15.30

15.55

 

15.50

16.10

 

 

9.00

9.20

 

15.50

15.55

 

15.50

15.55

 

 

 

 

2. блок

9.20

10.45

 

15.55

17.30

 

15.55

17.30

 

15.55

17.15

 

16.10

17.30

 

 

 

10.00

10.05

 

16.20

16.35

 

16.50

17.05

 

17.15

17.35

 

17.30

17.45

 

 

10.45

10.55

 

17.30

17.35

 

17.30

17.35

 

 

 

 

3.блок

10.55

12.15

 

17.35

19.00

 

17.35

19.00

 

17.35

18.55

 

17.45

19.05

 

 

 

12.15

12.25

 

18.15

18.20

 

18.10

18.15

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

Преди извънредното положение!

Дневен режим

I смяна

Блок 1 Междучасие Блок 2 Междучасие Блок 3 Междучасие Блок 4
7.30 - 8.10 20 мин. 9.15 - 9.55 10 мин. 10.50 - 11.30 10 мин. 12.25 - 13.05
8.15 - 8.55 10.00  -10.40 11.35 - 12.15 13.10 - 13.50

II смяна

Блок 0 Междучасие Блок 1 Междучасие Блок 2 Междучасие Блок 3
12.25 - 13.05 10 мин. 14.00 - 14.40 20 мин. 15.45 - 16.25 10 мин. 17.20 - 18.00
13.10 - 13.50 14.45 - 15.25 16.30 - 17.10 18.05 - 18.45