Седмично разписание

Седмично разписание за II срок на 2018/19 учебна година

ЧЕТЕН ВАРИАНТ

НЕЧЕТЕН ВАРИАНТ

 

Дневен режим

I смяна

Блок 1 Междучасие Блок 2 Междучасие Блок 3 Междучасие Блок 4
7.30 - 8.10 20 мин. 9.15 - 9.55 10 мин. 10.50 - 11.30 10 мин. 12.25 - 13.05
8.15 - 8.55 10.00  -10.40 11.35 - 12.15 13.10 - 13.50

II смяна

Блок 0 Междучасие Блок 1 Междучасие Блок 2 Междучасие Блок 3
12.25 - 13.05 10 мин. 14.00 - 14.40 20 мин. 15.45 - 16.25 10 мин. 17.20 - 18.00
13.10 - 13.50 14.45 - 15.25 16.30 - 17.10 18.05 - 18.45