164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Седмично разписание/ Дневен режим

Седмично разписание 

През втория учебен срок 8. клас учат втора смяна, а 9.-12. клас - първа смяна.

 

Дневен режим

I смяна

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4
7.30 - 8.50 9.15 - 10.35 10.50 - 12.10 12.20 - 13.40

II смяна

Блок 0 Блок 1 Блок 2 Блок 3
12.20 - 13.40 14.00 - 15.20 15.45 - 17.05 17.20 - 18.40

 

Междучасия: 25 минути между 1. и 2. блок; 15 минути между 2. и 3. блок; 15 минути между 0. и 1. блок;