Национални програми и проекти в Испанската гимназия

Ученически олимпиади и състезания

През учебната 2018/2019 година по тази национална програма работят групи по ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ИСПАНСКИ ЕЗИК, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА