Важна информация

Групова застраховка за учениците

Уважаеми родители,

В началото на учебната 2018/2019 година, по инициатива на родители на ученици от нашето училище, предлагаме застраховка на учениците от гимназията при условията на следната оферта.    Конкретно от нея -  застрахователна премия за лице над 14 години  2.00 лв. за застрахователна сума 1000 лева.

Офертата е предпочетена пред другите, тъй като са покрити участията на спортните ни отбори на различните състезания.

Застраховането е доброволно.