Важна информация

Вход на учениците с чип

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

Всеки ученик влиза в училище след регистрация в електронната система на входа с чип. Чиповете са персонални и не бива да бъдат предоставяни на други ученици или външни лица. 

Родителите могат да се регистрират в Електронния портал schoolsafety.online  и да получават информация от системата за присъствието на детето му в сградата.