Важна информация

Медицински бележки

Уважаеми родители,

От 2018 година Министерството на образованието и науката въведе Междуинституционален механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, и система за съвместна работа на институциите по механизма за превенция, информиране и обхват на учениците "Посещаемо и безопасно училище".

МОН създаде платформа, в която всяко училище  регистрира медицинските бележки на учениците, с които се удостоверяват отсъствия по уважителни причини поради здравословни проблеми.

За да бъде уважена медицинска бележка в 164. ГПИЕ е задължително да присъстват следните реквизити: дата на издаване, МКБ заболяване, УИН код на лекаря.

Молим Ви да следите, когато Вие или дацата получавате медицинските бележки, дали съдържат тези реквизити и съответно да изисквате бележките да са коректно попълнени.

От ръководството