164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Програма ERASMUS+ в Испанската гимназия

"+Arte, +Inclusión" - "+Изкуство, +Приобщаване"

Публикация за работата по проекта  "+Изкуство +Приобщаване"

*******************************

От началото на 2019/ 2020 учебна година в Гимназията е активен нов проект за училищно партньорство по програма "Еразъм+", „+ Изкуство, + Приобщаване“.

Съратници в това начинание са 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, Средно училище Валмайор, Испания, Лицей „Албер Камю“, Франция и лицей „Франческа Капече“, Италия. Трите от училищата вече сме участвали в два успешни проекта на програма Комениус в миналото и за нас бе чудесно да можем да продължим сътрудничеството си и доказано добрите работни взаимоотношения. 

 „+ Arte, + Inclusión“ е проект, който иска да популяризира иновативни методи и педагогики и да работи върху дигиталната компетентност от гледна точка на изкуството и с цел подобряване на социалната интеграция.

Искаме да насърчим критичното мислене на нашите ученици за борба срещу дискриминацията, расизма, тормоза и насилието, основани на художествено творчество.

Търсим насърчаване на дейностите за популяризиране на технологиите, присъединяването на технологични ресурси (създаване на видео, блогове, обърната класна стая, дигитални книги) към изкуството, за да постигнем по-добро социално включване и равни възможности за нашите ученици.

Първата ни тема Расизъм и дискриминация, включваше дейности като среща с хора с намалени физически способности, интервюта с имигранти,  записахме и рап срещу расизма и дискриминацията. Направихме изложба в училище за лого, слоган и плакати, свързани с тази тема.