Програма ERASMUS+ в Испанската гимназия

OPTIME - Orientados al patrimonio cultural y la inclusión

Проект ОПТИМЕ - оптимална полза от програма ЕРАЗЪМ+ 

Проект: 2018-1-ES01-KA229-050017 

Orientados al patrimonio cultural y la inclusión desde una mirada europea

Проектът ОПТИМЕ в действие: ноември 2018 – май 2019 година

ОПТИМЕ работи активно, благодарение на учениците, включени в него. През ноември 2018 г. участниците бяха мотивирани от възможността да работят съвместно с партньори от Испания, Италия и Австрия по тема, изключително интересна, защото е свързана с възможността да се съхрани наследство, значимо за бъдещите поколения. Културните ценности с нематериален характер са предизвикателство за младия дух да преоткрива, осмисля, търси следи от предците и взаимовръзки с гения на човечеството, оставил своя код във времето. Мисията да се съхрани и предаде нетленна ценност, е чест, с която нашите ученици дръзновено се заеха. Преоткриха качества у себе си, които им показаха нови хоризонти за личностно развитие.

Първото предизвикателство бе да напишат есе на тема „Силата на словото”, обвързана с Деня на народните будители. В текстовете им пулсираше критичният  към съвременността дух на младия човек, който иска да съхрани връзка с будителите и да предаде будния дух занапред.Темата на проекта  бе усетена. Да се съхрани културното наследство на Европа, като се работи в международен екип.

 Предизвикателството през месец декември 2018 г. бяха сроковете за съвместно изработване на видеоматериали, включващи авторски интервюта с творци, обвързани с националните традиции в нематериалното културно наследство.

Още по-интересна бе задачата в началото на новата 2019 година – през януари. Да се проследи пътят на маслината през Европа в екипна работа в туинспейса с нашите партньори от Испания, Италия и Австрия.

Февруари 2019 г. мина под знака на Римската цивилизация.Снимки от крепости, съхранени в значими археологически центрове в София, Велико Търново и Хисаря, оживяха на обща европейска карта.

Март 2019 г. ще запомним с вълнуващото посещение в Пойo, във връзка с което участниците сътвориха вълнуващи пътеписи. Откриха удоволствието да споделят наживо труда си, да съпреживяват отново в слово новите срещи със света на миналото и настоящето на Европа. Създадоха се вълнуващи приятелства  и в тях е посоката към бъдещето .

Април бе отдаден на съвместна работа във форумите и направата на обща карта, представяща вълнуващ прочит на темата „Пътят на Сантияго”.

През месец 2019 г. май участниците в проекта изработиха електронна книга, посветена на значими жени, допринесли за обогатяване на културното наследство. В нея оживяват българки, оставили огнен знак на културната карта на Европа.

Снимките са красноречивото свидетелство на труд, който думите  изразяват,но резултатите въздействат приобщаващо.

************************

Публикация за проекта - в. "Учителско дело", бр. 8, 4.03.2019 г.

************************

На 14 ноември 2018 във видео залата на КОЦ към 164 ГПИЕ “М. де Сервантес” пред многобройна публика бе представена първата мобилност по проектът по Еразъм+, “Ориентиране и приобщаване към културното наследство през погледа на един европеец”, накратко ОПТИМЕ.  

Учениците, 7 на брой, които бяха участвали в мобилността до Реджо Калабрия, Италия от 19 до 26 октомври, представиха своето участие и споделиха впечатления, показаха  снимки и видеа и най-подробно обясниха какви дейности са извършени по проекта.  Това, което учениците споделиха, бе на базата на богатия снимков и видео архив, както и на видео дневника, който си водиха през цялото време на пътуването.  

Направено бе и табло, което също илюстрира целия период на пребиваване в Италия.  

Таблото, както и представянето, са част от разпространението на резултатите от работата по проекта.  

 

За повече инфромация какво се прави и какви са целите на проекта, блогът и страницата в туинспейс са на разположение на всички.  

https://twinspace.etwinning.net/72371/ 

https://erasmusoptime.blogspot.com/  

Ръководители:  

Ирина Аламанова 

Доротея Миланова 

**************************

Уважаеми ученици,

През септември 2018 година започваме

проекта за междуучилищно партньорство на европейската програма "Еразъм+".

“Orientados al patrimonio cultural y la inclusión desde una mirada europea”, накратко OPTIME.

Участници ще са учениците от девети и единадесети клас.

Партньори са средни училища в Реджо Калабрия (Италия), Виена (Австрия) и Пойо, Понтеведра (Испания).

Екип от учители по проекта: Ирина Аламанова  (координатор), Диана Миронова, Венера Найденова, Доротея Миланова, Нина Пешева и Кристиян Георгиев

Темата е ясна от заглавието. В проекта има много задачки за изпълнение и три пътувания със съответните дейности – по едно до Италия (края на октомври 2018), до Понтеведра (март-април 2019) и до Виена (септември-октомври 2019), както и посещение на партньорите в България през април 2020, когато сме домакини. Всяко пътуване е планирано за за 7 ученици, но общият брой на участващите ученици ще е 25.

Учениците от 9. и 11. класове, които желаят да участват в проекта ще се подбират по следните критерии

  1. Мотивационно писмо на испански език (кратко) на тема какво е според вас културно наследство, защо искате да участвате в проекта, с какво смятате, че бихте допринесли в работата, в какви клубове и/ или проекти сте участвали досега в училище и с какво.
  2.  Поет ангажимент от семейството да приеме дете в дома си за една седмица по време на домакинството ни 2020 година

ВАЖНО! Предавайте писмата на учителите от екипа по проекта най-късно до 19.09. включително!

На 20.09. ще проведем среща-събеседване на испански с желаещите. Следете за инфо на таблото до учителската стая в колко часа и къде ще бъде!!

Класирането ще е на база горепосочените условия като се вземе в предвид и участието им (активното) в живота на Гимназията.

21.09. – обявяване на състава на групата.

до 25.09. – обявяване на пътуващите до Италия в първата мобилност.

25.09. -  среща с родителите на всички участници в проекта.

За повече информация търсете координатора или някой от учителите от екипа.