164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

В помощ на обучението

Безопасен интернет

За часа на класа. За ученици и учители
 
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
 
**************************************
Националният център за безопасен интернет Safenet.bg е разработил 30-минутен видеофилм, базиран на поредица от кратки видео материали, посветени на различните рискове в интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция. Според авторите видеоматериалите дават възможност да се включат като част от дистанционната работа с учениците в часа на класа или в други часове. Могат също да се използват в комуникацията с родителите, за да привлекат вниманието им към участието на родителите в онлайн живота на децата нуждата от разговори по тези теми.         
Видеофилмът се намира на адрес:  https://youtu.be/bQy-DM56_NM  
         
Той  обединява серия от 14 кратки анимирани видеоклипа. Отделните видеоклипове също са достъпен и лесен за използване ресурс, който може да бъде намерен на сайта на Центъра за безопасен интернет: