164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

В помощ на обучението

Безопасен интернет

За часа на класа
Националният център за безопасен интернет Safenet.bg е разработил 30-минутен видеофилм, базиран на поредица от кратки видео материали, посветени на различните рискове в интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция. Според авторите видеоматериалите дават възможност да се включат като част от дистанционната работа с учениците в часа на класа или в други часове. Могат също да се използват в комуникацията с родителите, за да привлекат вниманието им към участието на родителите в онлайн живота на децата нуждата от разговори по тези теми.         
Видеофилмът се намира на адрес:  https://youtu.be/bQy-DM56_NM  
         
Той  обединява серия от 14 кратки анимирани видеоклипа. Отделните видеоклипове също са достъпен и лесен за използване ресурс, който може да бъде намерен на сайта на Центъра за безопасен интернет: