164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

В помощ на обучението

Безопасност на движението

Инф. от РУО София-град, 30.03.2020

Държавана агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Интерактивни уроци по безопасност на движението: 

https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/

 

*************************

Публикувана информация по БДП

РУО - Изх. № РУО1-3105/ 05.02.2020 г.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-404/ 09.01.2020 г. с вх. № РУО1-328/ 09.01.2020 г. Ви уведомявам, че на сайта на РУО – София-град, в рубриката „В помощ на директора“ е публикувана информация както следва:

  1. Информационна карта за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) за първия учебен срок.
  2. Обобщена информация за осъществения инструктаж от институциите в предучилищното и училищното образование.
  3. Прилагани териториални мерки по БДП.

На сайта на Министерството на вътрешните работи – https://www.mvr.bg/opp/ са публикувани справки за пътнотранспортни произшествия с участието на деца и ученици.

Следва горепосочената информация да се използва от всички учители в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие в обучението и възпитанието по безопасност на движението по пътищата (БДП).

*************************

Материали за часа на класа, полезни връзки

  • Vídeos

La seguridad vial

Módulos educativos de seguridad vial

Безопасно движение и игра