164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

В помощ на обучението

Дигитални компетентности

ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ - ЕВРОПЕЙСКА РАМКА

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences

ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ ЗА НВО 10. КЛАС от 2016 година - сайт на МОН

https://www.mon.bg/bg/100151

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 164. ГПИЕ  ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО ПРЕЗ 2017 г.