164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

11.03.2020

На основание заповед РД 09-62/11.03.2020 г. на Миностъра на образованоето и науката и писмо на началника на РУО София-град РУО 1-6462/11.03.2020 г. НЕУЧЕБНИ ДНИ СА 12 И 13 МАРТ 2020 г. 

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА СПАЗВАТЕ ОТЛИЧНА ЛИЧНА ХИГИЕНА, ДА ОГРАНИЧИТЕ КОНТАКТИТЕ СИ И ДА ИЗБЯГВАТЕ МЕСТА СЪС СТРУПВАНЕ НА ХОРА - ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, МОЛОВЕ И Т.Н.

Заповедта на директора е изпратена до всички ученици и учители чрез електронния дневник.

Чрез електронния дневник са уведомени родителите.

Директор,

З. Йончева