164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК 2019/20

20.02.2020

Уважаеми ученици,

Подаването на заявления за стипендии за втория срок на учебната 2019/20 година е от 20.02. до 6.03.2020 година включително.

Условията и останалите срокове са в заповедта на директора - ТУК.

Линкове към заявленията:

Приложение 2 - стипендии по чл. 17 от Правилата

Приложение 3 - стипендии по чл. 18 от Правилата

Приложение 4 - стипендии по чл. 19 от Правилата

Приложение 1 - попълва се онлайн през пощите на учениците в Office 365.

**********************************

Правилата за стипендии са налични в сайта в раздел "За учениците", "Стипендии".

В изчисляването на успеха участват оценките по всички предмети от задължителната, разширената, задължителноизбираемата и профилирана подготовка (в зависимост от випуска). Закръгляването е с точност до третия знак след запетаята.