164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК В 9. КЛАС

10.02.2020

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК В IХ КЛАС -1 място с ІІ чужд език френски

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 10.02.2020 г. до 21.02.2020 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Заявление от кандидата за заемане на мястото и обучение в гимназията - подписано от ученик и родител
  2. Документ за завършен предходен клас и документ удостоверяващ успешно завършен I срок на учебната 2019/2020 г. и оценка по френски език ....

ПРОВЕРКА НА ПОЗНАНИЯТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ВЪРХУ МАТЕРИАЛА ЗА 8. КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ, КАКТО СЛЕДВА:

Испански език  - ПИСМЕН - 24.02.2020г., 10:00 ч.; УСТЕН - 25.02.2020г., 10:00

Класиране по бал образуван от удвоената оценка от проверката по ИЕ и оценката по френски език - I срок

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯ КАНДИДАТ: - 26.02.2020 г.

КОНСПЕКТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 8. клас Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА, ІV етаж.

Директор: З. Йончева