164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

22.01.2020

Уважаеми членове на Училищното настоятелство,

на 20.02.2020 година се свиква Общо събрание.

Началният час, мястото и дневният ред са в прикачената ПОКАНА.