164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ „Интегриране на дейности в класната стая - път за успешно обучение в XXI век“

05.12.2019

„Интегриране на дейности в класната стая- път за успешно обучение в XXI век“

Проектът вече навлезе в своята втора година с летните курсове на колегите: Мария Иванова, Иванка Николова, Светослав Петров, Росен Ралчев, Виктория Крумова, Васил Лозанов и Стефка Китанова.

На 2 декември 2019 г. във видеозалата на 164. ГПИЕ се проведе представяне на участниците по проекта в летните обучения през юли и август 2019 година.

За разлика от миналата година, когато обученията бяха насочени към учителите по испански и втори чужд език, през лятото на 2019 година курсовете бяха за усъвършестване на методиката за преподаване на предмет на чужд език и повишаване на компетентностите в областта на позитивната психология, проектиране и организиране на дейности за укрепване на характера, насърчаване на положителите емоции, доброто и др.

Основна цел на проекта, както и на всички обучения, е подобряването на учебната среда: разнообразяване на методите за преподаване, за работа с учениците, създаване на хармонични отношения между участниците в учебния процес.

Да бъдем успешни и „щастливи" в училище не е утопия. Това е процес, път за усъвършенстване, път към нас и към другия.

С цел да запознаем по-широка публика с курсовете и дейностите от работата на колегите, предвиждаме да проведем семинар през месец март 2020 година. С този семинар се очаква да приключим общите дейности преди финализиране на проекта, но работата с учениците продължава, надявам се все по-плодотворна.

Веска Петрова- координатор на проекта