164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

27.11.2019

Съветът на настоятелите при СНЦ "Училищно настоятелство при 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес" свиква Общо събрание на 5.12.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на 164 ГПИЕ.

Приложение: Покана, дневен ред

 

Десислава Белева,

Председател на съвета на настоятелите