164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

25.11.2019

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

8. и 9. клас - 11 декември 2019г. (сряда) от 18.45 ч.

10. - 12. клас - 12 декември 2019г. (четвъртък)  от 18.45

  • КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИТЕ
  • НОМИНИРАНЕ НА РОДИТЕЛ - ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВСЕКИ КЛАС - ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
  • ПРЕДСТОЯЩО ПРОФИЛИРАНЕ  - ЗА 10. КЛАС

 

***********************************

Общественият съвет осъществява работата си съгласно Правилник за дейността на обществените съвети, утвърден от МОН. В правилника са записани правомощията и задължения на Съвета, както и информация за организацията на работата му.

***********************************

Процедура по избор на нови членове на Обществения съвет

Уважаеми родители,

Предстои избор на нов Обществен съвет в Гимназията

Изборът е на два етапа:

1 етап: Номиниране на един родител представител от клас за участие в избора.

Ще се проведе на срещи на родителите по класове на 11 декември 2019г. от 18.45 ч. (за 8. и 9. клас) и на 12 декември 2019г. от 18.45 (за 10.-12. клас)

Присъствието Ви на срещата, предвид отговорностите на Съвета, е задължително.

2. етап: Избор на 5 членове от номинираните, както и на резервни членове.
Изборът на членове от номинираните родители  е на 17 декември 2019г.