164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАЦИ ЗА КАЧЕСТВО ЗА eТwinning проекти

22.11.2019

eТwinning проектите на госпожа Ирина Аламанова и Рая Данон съвместно с партньорите от европейски училища бяха високо оценени на европейско ниво!

Те получиха Евопейски знак за качество, което е високо признание не само за труда на българските ученици и учители, но и на европейските им партньори! Съвместни дейности, работа в екип, обмен на идеи и общи продукти са сред показателите, които се оценяват при  работата eТwinning пространството!

Поздравления за всички ученици, работили по тези проекти и за ръководителите им госпожа Ирина Аламанова и Рая Данон!