164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК 2019/20

14.10.2019

Уважаеми ученици,

Започна подаването на документи за стипендии за първия срок на 2019/2020 учебна година

************************

Заповед на директора ТУК

Правила за стипендии след основно образование в 164 ГПИЕ - училищен сайт Раздел "За учениците", "Стипендии"  ТУК

Срок за подаване на заявления - 31 октомври 2019 година

Подаване на заявления:

- за отличен успех - онлайн - чрез попълване на онлайн формуляр, получен през служебната поща на всеки ученик в Office 365!

- всички други видове - заявление на хартия и придружено  с документи, както е описано в заповедта и според правилата за стипендии

Приложение 2 -  Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

Приложение 3 - Месечна стипендия за ученици с трайни увреждания

Приложение 4  - Месечна стипендия за ученици без двама родители

 

Важно!

Всеки деклариран успех да се пресмята и закръглява с точност до третия знак след запетaята!

При проблеми с паролата и влизането в пощите - можете да търсите В. Лозанов и Л. Самуркова. Проблемите се решават само в посочения срок за подаване на заявления!

Директор: З. Йончева

Комисия за стипендии, председател: В. Лозанов