Новини

ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНИЦИ

25.09.2019

Уважаеми ученици,

съгласно чл. 10 от Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 164. ГПИЕ право на еднократна стипендия за закупуване на учебници имат ученици, чиито месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца (април-септември) не надхвърля една минимална работна заплата.

Срок за подаване на документи 11.10.2019 г.

Документи се подават в счетоводството.

Молба декларация Приложение 5 към Правилата се намира в сайта на гимназията в раздел "За учениците", "Стипендии" и може да изтеглите ТУК.

Правилата са на разположение в сайта на гимназията в раздел "За учениците", "Стипендии" и можете да прочетете ТУК

Заповед на директора 041/25.09.2019 г. за условията  и сроковете за еднократна стипендия за учебници.

Ръководство на 164. ГПИЕ

Комисия за стипендии