164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Новини

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

15.09.2019

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК 2019-20 Г.

ЧЕТЕН ВАРИАНТ

НЕЧЕТЕН ВАРИАНТ

 

  Бележки:

1. Записани са стаите за 0/4 блок и стаите на 12. класе

2. За третия час по ФВС - конкретни указания от учителите по ФВС