Новини

СВОБОДНИ МЕСТА - СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

01.08.2019

2 места - МЛАДЕЖИ - ИЕ/АЕ

1 място - ДЕВОЙКА - ИЕ/ ФЕ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ на 2. и 5. август 2019 г.  от 8.30 до 17.00 ч. в канцеларията на гимназията.

Подават се следните документи:

  1. Заявление до директора
  2. Свидетелство за основно образование - оригинал
  3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал
  • Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред 
  • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват в училището на 6.08.2019 г.
  • Записването на учениците в училище на  7.08.2019 г.

Директор

З. Йончева