Новини

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

12.07.2019

Необходими документи за записване на ученици, приети след VII клас в 164. ГПИЕ:

 1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО - ОРИГИНАЛ! 
 2. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
 3. Заявление за записване - бланка на 164 ГПИЕ - предоставя се при записването
 4. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 5. Здравен картон
 6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

Забел: Документите от т. 5. и 6. могат да се донесат и след самото записване на ученика

 

График на дейностите за прием 2019-2020 година (заповед РД09-1709/29.08.2018 г на министъра на образованието и науката)

 • до 11 юли 2019 г. - Обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • до 16 юли 2019 г. - Записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап

12,15 и 16 юли 2019 г. от 8 до 18 часа, записване на класираните на първи етап или подаване на заявление за участие в класиране на втори етап

 • до 18 юли 2019 г. - Обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • до 22 юли 2019 г. - Записване на приетите на втори етап на класиране
 • 23 юли 2019 Г. - обявяване на незаетите места след втори етап
 • 24-25 юли 2019 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 • 29 юли 2019 г. - обявяване на списъците на приетите на трети етап 
 • 31 юли 2019 г. - записване на учениците приети на трети етап
 • 1 август 2019 г. - обявяване на незаети места сед трети етап