Новини

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ БАЛОВЕ за 164. ГПИЕ

11.07.2019

164. ГПИЕ – минимални и максимални балове – първо класиране

(извадка от справката на РУО-София-град)

                         минимален          максимален

ИЕ_ФЕ                461.000                 492.000                 девойки

ИЕ_АЕ                 470.000                 486.000                 девойки

ИЕ_ИтЕ               463.500                 483.000                 девойки

ИЕ_Порт.Е           459.000                 479.000                 девойки

 

ИЕ_АЕ                 456.000                477.000                 младежи

ИЕ_Порт.Е           431.000                 471.000                младежи

ИЕ_ФЕ                 433.000                470.000                 младежи

ИЕ_ИтЕ                443.500                 468.000                младежи