Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД VIII КЛАС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

07.07.2019
 • СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ІХ клас- 1 място с ІІ чужд език английски

                1 място с ІІ чужд език френски

                2 места с ІІ чужд език португалски

                1 място с ІІ чужд език италиански

Х клас- 1 място с ІІ чужд език португалски

ХІ клас  1 място с ІІ чужд език английски

ХІІ клас   1 място с ІІ чужд език португалски

 • СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 8.07.2019 г. до 30.08.2019 г.

 

 • ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 1. Заявление за допускане до конкурсни изпити
 2. Документ за завършен предходен клас през учебната 2018/2019 г.

Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО СОФИЯ-ГРАД.

 • ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ:

Испански език - писмен и устен  - 04.09.2019 г., 8:30 ч. (писмен) 13.00 ч. (устен)

ІІ чужд език - писмен и устен - 05.09.2019 г., 8.30 ч. (писмен)13.00 ч. (устен)

 • УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА 9. КЛАС, ПОЛАГАТ ИЗПИТ САМО ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
 • УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА 10., 11. И 12. КЛАС, ПОЛАГАТ ИЗПИТИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И ПО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ВЪРХУ МАТЕРИАЛА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПРЕДХОДЕН КЛАС
 • КЛАСИРАНЕТО е по състезателен бал, получен от удвоената оценка от изпита по испански език  (за местата в 9. клас) и оценката от изпита по ІІ ЧЕ (за местата в 10., 11. и 12. клас)
 • ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:  9.09.2019г.
 • ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  10.09.2019 г.
 • КОНСПЕКТИТЕ ПО ИСПАНСКИ И ІІ ЧУЖД ЕЗИК СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ – канцелария на 164. ГПИЕ, ІV етаж

Директор,

З. Йончева