Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД VIII КЛАС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

07.07.2019

Уважаеми ученици, кандидатстващи за свободните места в 164.ГПИЕ след осми клас!

Резултатите на явилите се кандидати и на приетите може да видите ТУК

 

Класираните ученици следва да се запишат в канцеларията на гимназията на 9 и 10 септември 2019 г.

Документи за записване:

1. Заявление за записване -  свободен текст

2. Формуляр на ученика - бланка на гимназията

3. Копие от личен картон

4. Удостоверение за преместване

 

Учениците получават служебна бележка, че са записани в 164. ГПИЕ и с нея получават от училищата си документите по т.3 и т.4

Благодарим на всички, които проявиха интерес и участваха в изпитите!

З. Йончева, директор

 

**********************************

 

ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 42 И 43 СТАЯ - 4.ЕТАЖ, НА 4.09.2019 Г. ОТ 8.30 ЧАСА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ Е ОБЯВЕНО В ДЕНЯ НА ИЗПИТА В 8.15 ЧАСА НА ВРАТИТЕ НА ДВЕТЕ КЛАСНИ СТАИ!

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ!

 

**********************************

 • СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ІХ клас- 1 място с ІІ чужд език английски

                1 място с ІІ чужд език френски

                2 места с ІІ чужд език португалски

                1 място с ІІ чужд език италиански

Х клас- 1 място с ІІ чужд език португалски

ХІ клас  1 място с ІІ чужд език английски

ХІІ клас   1 място с ІІ чужд език португалски

 • СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 8.07.2019 г. до 30.08.2019 г.

 

 • ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 1. Заявление за допускане до конкурсни изпити
 2. Документ за завършен предходен клас през учебната 2018/2019 г.

Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО СОФИЯ-ГРАД.

 • ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ:

Испански език - писмен и устен  - 04.09.2019 г., 8:30 ч. (писмен) 13.00 ч. (устен)

ІІ чужд език - писмен и устен - 05.09.2019 г., 8.30 ч. (писмен)13.00 ч. (устен)

 • УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА 9. КЛАС, ПОЛАГАТ ИЗПИТ САМО ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС
 • УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА 10., 11. И 12. КЛАС, ПОЛАГАТ ИЗПИТИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И ПО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ВЪРХУ МАТЕРИАЛА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПРЕДХОДЕН КЛАС
 • КЛАСИРАНЕТО е по състезателен бал, получен от удвоената оценка от изпита по испански език  (за местата в 9. клас) и оценката от изпита по ІІ ЧЕ (за местата в 10., 11. и 12. клас)
 • ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:  9.09.2019г.
 • ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  10.09.2019 г.
 • КОНСПЕКТИТЕ ПО ИСПАНСКИ И ІІ ЧУЖД ЕЗИК СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ – канцелария на 164. ГПИЕ, ІV етаж

Директор,

З. Йончева