Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

29.05.2019

П О К А Н А

за Общо събрание на СНЦ „Училищно настоятелство при 164 Гимназия с преподаване на испански език „Мигел Де Сервантес“, гр. София

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес”, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 4 от Устава на Настоятелството най-учтиво Ви кани на редовно общо събрание, което ще се проведе на 25 юни 2019 г. (вторник) от 18 часа в заседателната зала (учителската стая) на 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“ в гр. София на ул. „Султан тепе“ № 1.

Пълният текст на поканата с дневния ред на събранието можете да прочетете ТУК.

Пълномощно можете да изтеглите ТУК

Съвет на настоятелите

Д. Белева, председател