Новини

СТИПЕНДИИ за 2. срок

01.03.2019

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА 2018/2019 ГОДИНА

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ОТ 5 ДО 12 МАРТ 2019 Г. ВКЛ.

  • СТПЕНДИИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ - ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР  ОТ ПОЩИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В Office 365
  • СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ДО 518,33 ЛВ. И УСПЕХ ОТ ПЪРВИЯ СРОК НЕ ПО-НИСЪК ОТ ДОБЪР 4.00. - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 на хартия - ПОДАВА СЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО ЗАЕДНО С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ДОХОД
  • ЗА УЧЕНИЦИ С ПОВЕЧЕ ОТ 50% УВРЕЖДАНЕИЯ, НА КОИТО НЕ Е ОТПУСНАТА СТИПЕНДИЯ НА ТОВА ОСНОВАНИЕ през 2018/2019 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 на хартия - ПОДАВА СЕ В СЧЕТОВОДСТВО
  • ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ ДВАМА РОДИТЕЛИ, НА КОИТО НЕ Е ОТПУСНАТА СТИПЕНДИЯ НА ТОВА ОСНОВАНИЕ през 2018/2019 г.  - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 на хартия - ПОДАВА СЕ В СЧЕТОВОДСТВО

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ СРОК

ЗА СПРАВКА - УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ