Новини

Седмично разписание

31.01.2019

Начало на втория учебен срок  - 6.02.2019 г. - четна седмица

Седмично разписание - втори срок - ЧЕТНИ СЕДМИЦИ

Разписание - втори срок - НЕЧЕТНИ СЕДМИЦИ