Новини

Представяне на първата мобилност по проекта OPTIME на програма "Еразъм+"

15.11.2018

Проект ОПТИМЕ - оптимална полза от програма ЕРАЗЪМ+ 

Проект: 2018-1-ES01-KA229-050017 

На 14 ноември 2018 във видео залата на КОЦ към 164 ГПИЕ “М. де Сервантес” пред многобройна публика бе представена първата мобилност по проектът по Еразъм+, “Ориентиране и приобщаване към културното наследство през погледа на един европеец”, накратко ОПТИМЕ.  

Учениците, 7 на брой, които бяха участвали в мобилността до Реджо Калабрия, Италия от 19 до 26 октомври, представиха своето участие и споделиха впечатления, показаха  снимки и видеа и най-подробно обясниха какви дейности са извършени по проекта.  Това, което учениците споделиха, бе на базата на богатия снимков и видео архив, както и на видео дневника, който си водиха през цялото време на пътуването.  

Направено бе и табло, което също илюстрира целия период на пребиваване в Италия.  

Таблото, както и представянето, са част от разпространението на резултатите от работата по проекта.  

За повече инфромация какво се прави и какви са целите на проекта, блогът и страницата в туинспейс са на разположение на всички.  

https://twinspace.etwinning.net/72371/ 

https://erasmusoptime.blogspot.com/  

Ръководители:  

Ирина Аламанова 

Доротея Миланова