164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

17.11.2022

Уважаеми родители,

Ще се проведат родителски срещи, както следва:

  • VIII клас - 5. декември 22 г. от 18.30 часа
  • IX - XII клас - 7. декември 22 г. от 18.30 часа

 

Дневният ред на събранието на родителите  е:

1. Избор на един представител на родителите от всеки клас,  който ще участва в избор на на Обществен съвет към 164. ГПИЕ

2. Консултации с учителите 

 

Уважаеми родители, Присъствието Ви е важно!

*******************************

Повече информация за Обществения съвет и функциите му можете да намерите в документа, който регулира дейността му "Правилник за създаване, дейността и устройството на обществените съвети към детски градини и училища"

Етапите в избора на обществен съвет можете да видите на училищния сайт, раздел "За Родителите", линк "Обществен съвет"