164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

Cвободно място в 9.клас

29.08.2022

Протокол с резултатите от изпита по испански език - 12.09.2022 г.

Едно cвободно място  в 9.клас с втори чужд език АНГЛИЙСКИ за 2022/23 учебна година

***************************

Подаване на документи: от 1 до 5 септември вкл. от 8.30 до 16.00 часа в канцеларията на гимназията.

МЕСТАТА СЕ ЗАЕМАТ СЛЕД КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ ОТ ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК - ПИСМЕН И УСТЕН - върху материала за 8.клас (Учебна програма по испански език - интензивно изучаван, за постигане на ниво В.1.1). Състезателният бал се образува от сумата от оценките от писмения и устния изпит по испански език, с точност до 0,01. За подготовка важат вcички учебници по иcпанcки език, интензивно изучаван,  за доcтигане на ниво В.1.1, одобрени от МОН.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление за допускане до изпити по испански ез.
2. Документ за завършен 8. клас в предходната учебна година:  удостоверение за завършен 8. клас или копие на личен картон или копие на ученическа книжка 

Забележки:

  • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
  • При наличие на разлики в учебните планове, учениците полагат приравнителни изпити  съгл. чл. 148, ал. 2 от ЗПУО

СРОКОВЕ:

  1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 1 до 5 септември 2022 г.
  2. ИЗПИТ ПО ИCПАНСКИ ЕЗИК: 9.09.2022 г. (писмен от 9.00 часа; устен от 13.00 часа)
  3. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 12.09.2022 г.  след 11.00 часа
  4. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯ КАНДИДАТ: 12.09.2022 г.