164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 8. КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

03.08.2022

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В 8. КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 • 1 МЯСТО ЗА МЛАДЕЖ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ
 • 1 МЯСТО ЗА ДЕВОЙКА С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИТАЛИАНСКИ

*******************************

Срокове за прием на документи за свободните места след трети етап

 • 4 и 5 август 2022 г. - приемане на документи за свободни места след трети етап от 8.30 до 16.00 ч.
 • 5 август 2022 - след 16.30 ч. обявяване на класирането - СПИСЪК НА ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО
 • 8 август 2022 г. - записване на приетите ученици

 В канцеларията на гимназията се подават следните документи:

 1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал

*******************************

Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред.

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по МАТЕМАТИКА.
 3. Резултат по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Резултат по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

*******************************

Резултат от класирането можете да видите тук!

При освобождаване на места след 8. август, попълването им ще се осъществи на 5. септември от 8.30 до 16.00 ч. при същите условия.