164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС

05.07.2022

Уважаеми ученици и родители,

Графикът на дейностите, балообразуване, минимални балове, учебен план в 8. клас в 164. ГПИЕ  cе намира на интернет страницата ни в раздел  "За учениците", "Кандидатстване/Прием"  на линка ТУК.

********************************************

Важно!

CЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА ЗАПИCАНИТЕ В 8. КЛАC ЩЕ БЪДАТ ИЗДАВАНИ CЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА!

*******************************************

Държавен план-прием в VIII клас за 2022/2023 година, утвърден със заповед РД 01-410/26.04.2022 на началника на РУО София-град)

 • 26 ученици - 1 паралелка (13 млад./ 13 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език английски
 • 52 ученици - 2 паралелки (26 млад./ 26 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език френски
 • 52 ученици - 2 паралелки (26 млад./ 26 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език италиански
 • 26 ученици - 1 паралелка (13 млад./ 13 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език португалски

Необходими документи за записване на ученици приети в VIII клас:

 1. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
 2. Молба за записване - бланка на 164 ГПИЕ - предоставя се при записването
 3. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 4. Здравно-профилактична карта за новата учебна година (издава се от личния лекар) - може да се представи допълнително
 5. Всички имунизации по дати (издава се от личния лекар) - може да се представи допълнително

График на дейностите за прием 2022-2023 година, в съответствие със заповед РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката

 • до 12 юли 2022 г. - Обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • 13,14,15 юли 2022 г. - Записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап - 8.00-18.00 часа
 • до 20 юли 2022 г. - Обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • 21, 22 юли 2022 г. - Записване на приетите на втори етап на класиране - 8.00-18.00 часа
 • 25 юли 2022 г. - обявяване на незаетите места след втори етап на класиране
 • 26-27 юли 2022 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 • 29 юли 2022 г. - обявяване на списъците на приетите на трети етап на класиране
 • 1, 2 август 2022 г. - записване на учениците приети на трети етап - 8.30-16.00 часа
 • до 3 август 2022 г. -  обявяване на незаети места след трети етап;

Срокове за прием на документи при наличие на свободни места след трети етап, определени със заповед на директора на 164 ГПИЕ:

 • 4 и 5 август 2022 г. - приемане на документи за свободни места след трети етап от  8.30 до 16.00 ч.
 • 5 август 2022 - след 16.30 ч. обявяване на класирането
 • 8 август 2022 г. - записване на приетия/приетите ученици

При наличие на свободни места след трети етап в канцеларията на гимназията се подават следните документи:

 1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал
 3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал

Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред 

 • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват в училището
 • Записването на учениците е в училище