164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 8.-12. КЛАС

20.10.2021

Във връзка със Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, писмо № РУО1-35163/20.10.2021 г. на началника на РУО София-град и заповед 71/20.10.21 г на директора на 164. ГПИЕ

от 21.10.2021 год. учениците от 8. до 12. клас ще се обучават онлайн със седмичното разписание за първия учебен срок.

График на часовете:

блок 8. клас   9.-12. клас
0./4. 12.30 - 13.40   12.30 - 13.40
1 8.00 - 9.10   14.00 - 15.10
2 9.30 - 10.40   15.30 - 16.40
3 11.00 - 12.10   17.00 - 18.10

Подробности - в съобщение до всички ученици и учители в електронния дневник