164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА 1. СРОК

12.10.2021

Уважаеми ученици,

Условията и сроковете за получаване на месечни стипендии за първия срок на 2021/22 учебна година можете да намерите в Заповедта на директора ТУК

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ: до 26.10.2021 г.

След изтичане на срока няма да бъдат приемани заявления.

При проблеми с акаунтите - търсете зам директорите Лозанов или Самуркова 

Заявления за стипендии:

За отличен успех: попълва се онлайн формуляр. Изпратен е линк като съобщение до всички ученици в Школо. Попълването на формуляра е чрез служебните пощи на учениците в Office 365.

За подпомагане на достъпа до образование - попълва се на хартия Приложение 2

За ученици с трайни увреждания >=50% - попълва се на хартия  Приложение 3

За ученици без двама родители - попълва се на хартия Приложение 4

Пълният текст на училищните Правила за отпускане на стипендии можете да намерите в сайта в раздел "за учениците", "Стипендии" - ТУК

 

В. Лозанов, председател на комисията за стипендии