164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНИЦИ

21.09.2021

Уважаеми ученици,

В съответствие с Училищните правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование - чл. 10, т.1.1., учениците имат право да кандидатстват за еднократна стипендия за учебници, ако отговарят на съответнните условия.

Правилата за отпускане на стипендии можете да прочете на училищния сайт - "За учениците", "Стипендии" 

Заповедта на директора можете да прочете ТУК 

Попълва се Молба-декларация - Приложение 5.

Молбата и съпътстващите документи се подават в счетоводството на гимназията.

За конкретни въпроси, моля да се обръщате към счетоводството.

Срок за кандидатстване - 1. октомври 2021 вкл.