164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

ДНЕВЕН РЕЖИМ

15.09.2021

График за използване на 1 и 2 стая от 8 и 9 клас

Седмично разписание - четен вариант

Седмично разписание - нечетен вариант 

***************************************

ДНЕВЕН РЕЖИМ - с отместване на междучасията 

 

I смяна

II смяна

 

8. клас

междуч.

9. клас

междуч.

10. клас

междуч.

11. клас

междуч.

12. клас

междуч.

4./0

блок

12.25

13.50

 

12.30 13.50

 

 

12.30  13.50

 

12.20 

13.40

 

12.40

14.00

 

 

 

13.05

13.10

 

13.50 14.15

 

13.50

14.10

 

13.40

14.10

 

14.00

14.30

1. блок

7.40

9.00

 

14.15

15.50

 

14.10

15.50

 

14.10

15.30

 

14.30

15.50

 

 

 

 

 

 

14.40

14.55

 

15.05

15.25

 

15.30

15.55

 

15.50

16.10

 

 

9.00

9.20

 

15.50

15.55

 

15.50

15.55

 

 

 

 

2. блок

9.20

10.45

 

15.55

17.30

 

15.55

17.30

 

15.55

17.15

 

16.10

17.30

 

 

 

10.00

10.05

 

16.20

16.35

 

16.50

17.05

 

17.15

17.35

 

17.30

17.45

 

 

10.45

10.55

 

17.30

17.35

 

17.30

17.35

 

 

 

 

3.блок

10.55

12.15

 

17.35

19.00

 

17.35

19.00

 

17.35

18.55

 

17.45

19.05

 

 

 

12.15

12.25

 

18.15

18.20

 

18.10

18.15