164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

05.07.2021

5.08.2021 година 

Протокол на комисията, определена за извърши клсиране на младежи за 1 свободно място с втори чужд език Италиански

 • Записване на приетия ученик на 6.08.2021 г. от 8.30 до 16.30 часа.
 • Неприетите ученици, които са участвали в класирането за обявените преди това места, могат да изтеглят документите си след като представят входящия номер,  който са получили при подаването 

********************************

4.08.2021 година /18.25 ч.

Свободно място след трето класиране: 1 свободно място за младеж с втори чужд език Италиански

 • Подаване на документи на 5.08.2021 г. от 8.30 до 16.30 часа.
 • Класиране след 17.00 часа на 5.08.2021 г.

Неприетите ученици, които са участвали в класирането за обявените преди това места, могат да участват в новото класиране.

********************************

4.08.2021 г. / 18.20 ч.

Протокол на комисията, определена да извърши класиране на желаещите да заемат свободните места след  трето класиране: 2 младежи ИЕ/АЕ и 1 девойка ИЕ/ФЕ

Приетите ученици следва да се запишат в училище на 5.08.2021 г. от 8.30 до 16.30 часа.

Неприетите ученици могат да изтеглят документите след представяне на бележката с входящия номер, който са получили.

 

*******************************

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по МАТЕМАТИКА.
 3. Резултат по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Резултат по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

Държавен план-прием в VIII клас за 2021/2022 година, утвърден със заповед РД 01-215/27.04.2021 на началника на РУО София-град)

26 ученици - 1 паралелка (13 млад./ 13 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език английски

52 ученици - 2 паралелки (26 млад./ 26 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език френски

52 ученици - 2 паралелки (26 млад./ 26 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език италиански

26 ученици - 1 паралелка (13 млад./ 13 дев.) с първи чужд език испански и втори чужд език португалски

Необходими документи за записване на ученици приети в VIII клас:

 1. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
 2. Заявление до директора за записване в VIII клас - бланка на 164 ГПИЕ - предоставя се при записването
 3. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 4. Здравно-профилактична карта за новата учебна година (издава се от личния лекар) - може да се представи по-късно
 5. Всички имунизации по дати (издава се от личния лекар)  - може да се представи по-късно

График на дейностите за прием 2021-2022 година, в съответствие със заповед РД09-2121/28.08.2020 г на министъра на образованието и науката

 • до 13 юли 2021 г. - Обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • 14,15,16 юли 2021 г. - Записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап. От 8.00 до 18.00 часа

Заявлението за участие на ученика във втория етап на класирането може да се изтегли и разпечата и да се донесе попълнено в училище. Може да се попълни и на място в училище. 

 • до 20 юли 2021 г. - Обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • 21, 22 юли 2021 г. - Записване на приетите на втори етап на класиране. От 8.00 до 18.00 часа
 • 23 юли 2021 г. - обявяване на незаетите места след втори етап
 • 26-27 юли 2021 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 • 29 юли 2021 г. - обявяване на списъците на приетите на трети етап 
 • 30 юли 2021 г. - записване на учениците приети на трети етап. От 8.00 до 17.00 часа
 • 2 август 2021 г. -  обявяване на незаети места след трети етап

Срокове за прием на документи при наличие на свободни места след трети етап, определени със заповед на директора на 164 ГПИЕ:

 • 3 и 4 август 2021 г. - приемане на документи за свободни места след трети етап от  8.30 до 16.30 ч.
 • 4 август 2021 - след 17.00 ч. обявяване на класирането
 • 5 август 2021 г. - записване на приетия/приетите ученици от 8.30 до 16.30 ч.

При наличие на свободни места след трети етап в канцеларията на гимназията се подават следните документи:

 1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал
 3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал
 • Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред 
 • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват в училището
 • Записването на учениците е в училище