164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

ERASMUS+ през 2020/2021

08.02.2021

През учебната 2020-21 година в Гимназията са активни 4 проекта по програма "Еразъм +":

Genio & Ingenio: El descubrimiento de la identidad

Гений & изобретателност: откриване на идентичността (нов проект) 

Проектът е посветен на емблематичната фигура на гениалния Леонардо да Винчи във всички аспекти на разнообразната му дейност - наука и изкуство. Проектът е свързан с различни дейности, посветени и на науката въобще. Участниците в проекта са като учени, така и художници, писатели, виртуални пътешественици. Проектът има страница в Twinspace, както и страница и групи във Фейсбук, Инстаграм и т.н.

Линк към страницата в Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/110932/home

 

********************************

OPTIME

ОПТИМЕ

Ориентирани към културното наследство и приобщаването от европейска гледна точка (OPTIME) е проект KA2-eTwinning, между четири училища в рамките на ET2020, Европейската година на културното наследство и Парижката декларация. Общата цел на нашия проект е да създадем училищна мрежа за сътрудничество и обмен на добри практики, която да ни позволи да развием базирано на проекти обучение по темата за европейското културно наследство свързано с темата за социалното приобщаване. Проектът има страница в Twinspace, Инстаграм, Туитър, Фейсбук, както и собствен блог. Удължен е във връзка с Ковид 19.

Линк към страницата в Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/72371/home

Линк към блога на проекта: https://erasmusoptime.blogspot.com/

********************************

+Arte +Inclusión

+Изкуство, +Приобщаване

Това е проект, който цели да популяризира иновативни методи и

практики, да работи върху дигиталната компетентност пречупена през призмата на изкуството с цел подобряване на социалното приобщаване.

Искаме да насърчим критичното мислене на нашите ученици за борба срещу дискриминацията, расизма, тормоза и насилието, посредством художествено творчество.

Ние се стремим да насърчаваме дейности за развиване на ИКТ, съчетавайки технологични ресурси (създаване на видеоклипове, блогове, обърната класна стая, дигитални книги) да работим по този начин за социално приобщаване и равни възможности за нашите ученици.

Това означава придобиване на знания, умения, стратегии и нагласи, необходими за всяка професия в днешния цифров свят, което ще генерира нови начини на мислене и ще ни научи да бъдем добри граждани на дигиталното ни общество. И този проект се радва на присъствие в социалните мрежи, както предходните два. Удължен заради Ковид 19.

Линк към страницата в Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/94710/home

Линк към блога на проекта: https://arteinclusion.home.blog/

********************************

Las @venturas del saber por la ruta de Cervantes

Приключенията на знанието по пътя на Дон Кихот

Проектът е роден от необходимостта да се създадат нови учебни среди, които насърчават образуването на ценностна система и развитието на комуникативни и дигитални умения в нашите ученици и в учителския персонал. В основата на проекта е темата за ценностите, които Сервантес предава чрез Дон Кихот, ценности, на които се основава европейската култура. Виртуалната групова работа и срещи са предвидени да се проведат на четири етапа, всеки от които е посветен на период от живота на Сервантес и на една от четирите ценности: Доброта, Смелост, Постоянство и Честност. Идеята е работата върху класическата литература от 17-ти век да стигне до дигиталното поколение. С планираните дейности ние се стремим да покажем на младите хора богатството и разнообразието на нашето културно наследство и да ги включим в неговата защита и опазване. Резултатите от проекта ще бъдат преведени на съответните родни езици на учениците и ще бъдат използвани като отворени образователни ресурси.

Проектът е удължен във връзка с Ковид 19.

Линк към страницата в Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/70505/home

 

В проектите работят ученици от всички випуски на гимназията и учителите Ирина Аламанова, Рая Данон, Стефка Китанова, Елинка Щерионова и др.