164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

СТИПЕНДИИ ЗА II СРОК НА 2020/21 УЧ. ГОД

16.02.2021

Уважаеми ученици,

Условията и сроковете за получаване на стипендии за втория срок на 2020/21 учебна година можете да намерите в Заповедта на директора ТУК

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ - от 22.02. до 5.03.2021 г.

Заявления за стипендии:

За отличен успех: попълва се онлайн формуляр, изпратен на пощите в Office 365

За подпомагане на достъпа до образование - попълва се на хартия Приложение 2

За ученици с трайни увреждания >=50%, за които не е отпусната стипендия: попълва се на хартия  Приложение 3

За ученици без двама родители, за които не е отпусната стипендия: попълва се на хартия Приложение 4

Пълният текст на училищните Правила за отпускане на стипендии можете да намерите в сайта в раздел "за учениците", "Стипендии" - ТУК

В. Лозанов, председател на комисията за стипендии