164 ГПИЕ "МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС"

INSTITUTO BILINGÜE DE BACHILLERATO "MIGUEL DE CERVANTES"

Начало Новини Полезни връзки Профил на купувача Контакти

Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

03.11.2020

Съветът на Настоятелите на СНЦ „Училищното настоятелство при 164 ГПИЕ "Мигел Де Сервантес"“ гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от Устава на Настоятелството, свиква Общо събрание на  членовете на настоятелството на 3 декември  2020 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала 164 ГПИЕ "Мигел Де Сервантес", гр. София, ул. „Султан тепе“ № 1.

Пълният текст на поканата и дневен ред на събранието  ТУК